Registration for InterpoolOpen 30/4-2/5 2010

Anmälnings stopp den 28 april kl 20.00
Last registration 28 april kl 20.00 swedish time

Anmälnings avgift Interpool Open 600 kr
Anmälnings avgift 10-ball:
10-ball: Lördag kl 20.00 
Startavgift: 2000 kr
Max 16 st spelare (först till kvarn)
Skriv anmälan till 10-ball i komentarer i anmälnigs formuläret.

Betalning göres till Gävle Biljardklubb Plusgiro nr 42 04 27 - 7
Och betalnig till plusgirot måste göras senast den 28 april . annars kontant för Interpool Open betalning på plats 750 kr.

Länk till anmälan

Entry fee Interpool Open 600 SEK ~ €  60
10-ball: Saturday kl 20.00
Entry fee 2000 SEK ~ € 200
Max 16 st player (first to register)
Write a note in comments in registration form
Payment to Gävle Biljardklubb.
Bankdetails: Gävle biljardklubb
                         c/o Tex Larsson
                         Myråsvägen 30A
                         818 32 Valbo
                         SVEDEN
Bankname     Nordea
Account no.   420427-7
Bic/swift          NDEASESS
IBAN                 SE 09 9500 0099 6034 0420 4277 

Last day for payment to Plusgiro is 28april . our else cash at interpool 750 SEK for Interpool Open

Link for registration

 

interpool Open · Telefon: M.Chamat +46707615784, M.Nilsson +46735708856 · info@interpoolopen.se